Het Sprookjesboek

De Verloren Schatkist


De Zaligsprekingen van Thomas

Een Vergeten Evangelie

Wie kent niet de 8 zaligsprekingen uit het evangelie van Mattheus. Maar gelijk bij de eerste zaligspreking 'zalig zijn de armen van geest' begint al de vraag op te komen wat daar nu eigenlijk mee bedoeld wordt?
In de in 1945 ontdekte Nag Hammadi Geschriften treffen we het Evangelie van Thomas aan waarin een vergelijkbare zaligspreking is opgenomen. Maar de woorden van Thomas zijn duidelijker en helderer. Dit zou te danken kunnen zijn aan het feit dat het Evangelie van Thomas een paar eeuwen onaangetast bewaard en verborgen bleef in de woestijn.

Hier beneden treft u een overzicht aan van zaligsprekingen van Mattheus met daarbij de vergelijkbare zaligsprekingen van Thomas. Helaas bevat het evangelie van Thomas niet zoveel zaligsprekingen als Mattheus.
Achter de zaligsprekingen van Thomas is tussen haakjes het betreffende paragraaf-/logion-nummer vermeld voor het geval u het wilt terugzoeken. i

1. Zalig zijn de armen van geest;
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
(Mattheus)

Zalig zijn de bedelenden om geest
want voor jullie is het Koninkrijk der hemelen.
(Thomas, 54)

2. Zalig zijn die treuren;
want zij zullen vertroost worden.
(Mattheus)

Gelukzalig de mens die geleden heeft,
hij heeft het leven gevonden.
(Thomas, 58)

3. Zalig zijn de zachtmoedigen;
want zij zullen het aardrijk beŽrven.
(Mattheus)

4. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.
(Mattheus)

Gelukzalig zijn zij die hongeren
want de buik van hem die (dat) wenst zal gevuld worden.
(Thomas, 69)

5. Zalig zijn de barmhartigen;
want hun zal barmhartigheid geschieden.
(Mattheus)

6. Zalig zijn de reinen van hart;
want zij zullen God zien.
(Mattheus)

7. Zalig zijn de vreedzamen;
want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
(Mattheus)

8. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil;
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
(Mattheus)

Gelukzalig zijn jullie wanneer jullie gehaat en vervolgd worden;
daar waar jullie vervolgd werden,
zal men geen plaats vinden.
(Thomas, 68)

Gelukzalig zijn zij die men heeft vervolgd;
zij zijn het die in hun hart waarlijk de Vader hebben leren kennen. (Thomas, 69)

Het sprookjesboek bevat ook een vergeten preek betreffende de Zaligsprekingen van Mattheus. Klik op de arme zalige hiernaast en hij zal u hiernaar toe leiden.Als u graag andere 'schatten' uit het sprookjesboek
wilt bekijken, hoeft u maar op het sprookjesboek te klikken.  1. Slavenburg, J. Glaudemans, W.G. Nag Hammadi Geschriften I, Deventer, 1994.
© Brigitte Franssen 2010
HomeSouvenir ShopNew ArrivalsRLE ictMailboxEnglish SectionGreeting CardsDutch SectionSitemapDonations