Het Sprookjesboek

De Verloren Schatkist


De Zaligsprekingen in deze tijd

Een Verloren Preek

Geschreven door Brigitte Franssen
Geïllustreerd door Jef Franssen
 1. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen
 2. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden
 3. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven
 4. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden
 5. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden
 6. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien
 7. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden
 8. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen i

Tweeduizend jaar nadat deze woorden zijn geschreven, zijn ze verouderd en vervangen door nieuwe.
 1. De armen van geest zijn nu de onnozelen
 2. De treurenden zijn de slappelingen
 3. De zachtmoedigen zijn de 'losers'
 4. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zijn de wanhopigen
 5. De barmhartigen zijn de uitgebuiten
 6. De reinen van hart zijn de psychisch verstoorde geesten
 7. De vreedzamen zijn de naïevelingen
 8. Die vervolgd worden om der gerechtigheid wil zijn de onomkoopbaren

Daar staat de zalige dan als de onnozelaar, de slappeling, de 'loser'.
Maar tijdens de cursus 'Assertieve managementtechnieken' gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken wordt hem verteld dat niets onmogelijk is.
Succes, carrière, aanzien, geluk, het is allemaal te bereiken als je zelf maar wilt. En de zalige weet wat te doen.
 1. De onnozelaar wordt de geslepene
 2. De slappeling wordt de genadeloze
 3. De 'loser'wordt de carrièremaker
 4. De wanhopige wordt de onverschillige
 5. De uitgebuite wordt de uitbuiter
 6. De psychisch verstoorde geest wordt de dynamische Scheepsbouwer
 7. De vreedzame wordt de terrorist
 8. De onomkoopbare wordt de corrupte
 9. De zalige wordt dood…
Doodongelukkig omdat er toch anderen zijn die de dingen die hij doet, beter doen.
Doodongelukkig omdat hij dingen doet, die hij eigenlijk niet wil doen.
Doodongelukkig omdat niemand hem meer lief heeft en daar was het toch om begonnen.

Dus zaligen, zoals gij hier voor mij zit. Realiseer u wat u doet. Laat u niet zomaar automatisch meevoeren op de stroom van de maatschappelijke norm. Zij belooft gouden bergen maar toont de keerzijde van haar bestaan niet. In plaats daarvan toont ze uitgebreid de keerzijde van het bestaan van de zalige. Keer op keer hamert ze erop
 1. dat hij geen tweede auto heeft,
 2. dat hij niet twee keer per jaar op vakantie gaat en
 3. dat hij zijn jas nu al tien jaar draagt
 4. dat hij geen aanzien, geen respect waardig is.

En de gloriezijde van het bestaan van de zalige;
die kant waar dat warme fonkelende vuur brandt waar de zalige zich aan warmt, en wat ontstoken en gevoed wordt door liefde, en
 1. wat oplaait als zijn vrouw hem begroet
 2. wat oplaait als zijn kinderen hem onverwacht bezoeken
 3. wat oplaait als hij zijn buurman een glimlach kan ontfutselen
 4. wat oplaait als hij de eerste zonnestralen in het morgenrood ziet.
Die kant, die glorie van de zalige, wordt niet getoond, zij wordt vergeten
maar zij is er wel degelijk.

En de keuze
                     tussen dat warme, fonkelende vuur of die gouden bergen
                     tussen zachtmoedigheid of carrière
                     tussen barmhartigheid of uitbuiterij
                     tussen gerechtigheid of corruptie
                     tussen zalig zijn of niet. Die keuze is aan u.

Bovenstaande preek is slechts één keer gehouden en vervolgens opgeborgen in een kistje en vergeten. Veilig bewaard in de kist ging zij echter niet verloren. En zo zijn er allerlei zaken die veilig bewaard blijven in deze kist. En de kist kreeg de naam 'de verloren schatkist' en vond zijn thuis hier in het sprookjesboek. Klik op de kist om meer van deze vergeten en verloren schatten te zien.
In deze schatkist treft u ook Het vergeten Evangelie van Thomas aan waarin enkele zaligsprekingen zijn opgenomen, die vergelijkbaar zijn met de zaligsprekingen van Mattheus.


 1. De Zaligsprekingen uit het Evangelie van Mattheus, Hoofdstuk 5
© Brigitte Franssen 2000
HomeSouvenir ShopNew ArrivalsRLE ictMailboxEnglish SectionGreeting CardsDutch SectionSitemapDonations