Mestreechs HeukskeSUPERIEUR

'ne Oonbekinde minse-wereld
Gesjreve door Jef Franssen

Altied en ummertouw zien alle aw en ouch zier aw Gesjrifte
in de symboliek gesjreve
Symboliek is aon geine eine tied geboonde

Lang geleie zien oongesjonde aw, zier aw Gesjrifte gevoonde
Es de Nag Hammadi Gesjrifte bekind

Die Gesjrifte zien door gein minse-hand gesjend
Ouch neet door de sjrifgelierde,
veur die Gesjrifte de gevaarlekste opponent
De symboliek is in de Nag Hammadi Gesjrifte vasgekloonke
De mins waor en is nog altied
door de gesjrifte vaan de sjrifgelierde verblind

De aw Gesjrifte aongereik door 'ne aandere wereld,
de Anu wereld, gng de sjrifgelierde explicere
De sjrifgelierde heet de mins werkelekheids figure goon geve
De leuge woort door dee gelierde in eder book vaan hm gesjreve
Door hm woort d'r 'ne tied aongegeve
Heer gng ziene biebel docere

Mie daan hoonderd viefteg jaor geleie loejde op dees eerd de bel,
veur de lste runde, veur de lste kier
Zien doen en laote wouw de mins nog ummertouw versteke
De leuge wouw heer nog ummertouw verberge

Mie daan hoonderd viefteg jaor geleie ms de mins
'ne aonvaank make ziech de "Aleinege Wt" te wlle verwerve
De oetdrkkeleke, eisende Wl vaan Slevenier

D'n ierste tied leep nao zien ind
D'n tied vaan de lste ks begs... en begint

Mie daan hoonderd viefteg jaor geleie gnge groete ziele mins
oet 'ne aandere minse-wereld de mins vaan dees planeet bijstoon
'n Hlp um 'ne gans aandere, door de naoste gedrage weeg, op te goon
'n Hlp um vaan al die gesjreve blaajer vaan de sjrifgelierde
te weure verlos
'n Hlp um 'n gans nui technologische riechting in te sloon

't Waor dee aandere minse-wereld,
dee heel de mins vaan hei nog euverind

In de aw Gesjrifte is dee aandere mins es reus besjreve
De reuze, zie hbbe de mins mie daan hoonderd viefteg jaor geleie
'ne aonvaank vaan gans aandere technologie en
vaan gans aandere chemie gegeve
De aon de mins aongereikte kinnes vaan de reuze,
vaan hun werkeleke kinnes mer 'n klein copie

Es groete, machtege reuze zouw de mins die ziele mins zien
De reuze besjreve door de sjrifgelierde,
zoe hbbe ze en zalle ze noets oetzien
Reuze bezitte 'n zier biezunder groets, mathematisch dinke
Superieur aon standaard minse-dinke
Aon 't water vaan de "zuchte" zalle zie zier wieneg drinke
'ne Beperkde tied zalle zie same mt 'n Mach oet de wereld
vaan de Machte
op dees planeet woene
'ne Korte tied zalle zie same mt 'n Mach oet de wereld vaan de Machte
op dees planeet hun superieur reuze-dinke toene

De reuze-wereld superieur aon de minse-wereld vaan hei
De reuze wereld is weer neet mt 'n Mach te vergelieke
'n Mach heet gein gelieke

De minse-wereld woort 'n wieneg mt de technologische kinnes
vaan de reuze bekleit
De getoende weeg vaan de reuze nao de naoste,
plant bies stein en denende mins,
waor aon de mieste lui neet besteid

In d'n tied vaan die hoonderd viefteg jaor is
d'n technische veuroetgaank
door de mins altied verkierd gebruuk
De groete samehaangk vaan 't universum vaan 't minsekeend
wouw de mins vaan hei neet zien
Wouw neet trk en noets veuroetzien

Leefde nao de naoste, plant bies stein en denende mins,
is noets gevrmp
Hun lste nog euverind staond bastion weurt noe bestrmp
Gedrk geld leet de mins ummertouw beslisse
Vl kinnes vaan de reuze is heer goon misbruke
Sjoenegheid ks heer ouch misse

't Minsekeend op dees Eerd steit op 't punt
't gevech met de "zuchte" te verlere

't Minsekeend op dees Eerd steit op 't punt
ziene naoste, plant bies stein en denende mins,
duujelek te blssere

't Minsekeend op dees Eerd steit op 't punt
ziech veur sjoenegheid te genere

't Minsekeend steit op 't punt
veur dees sjpping Eerd neet mie te functionnere

De lste hoonderd viefteg jaor is de gif vaan de Wereld vaan de Machte
euver de mins op dees Eerd allein mer touwgenome
Vl ziele mins weure daan ouch veur altied
door Slevenier vaan dees Eerd weggenome

Same mt 'n Mach oet Slevenier ziene Wereld,
same mt groete ziele oet de reuze-wereld,
same mt d'n euvergebleve mins
zal de mach
op dees Eerd door " 't Elkander " weure euvergenome

<<   Trk nao d'n Inhaajd

© Jef Franssen 2018
HomeSouvenir ShopNew ArrivalsRLE ictMailboxEnglish SectionGreeting CardsDutch SectionSitemapDonations