Inleiding


"De oudste tradities van de wereld stellen dat lang, lang geleden alle volkeren, hoever ook van elkaar gescheiden, de gemeenschappelijke erfgenamen waren van een geheel van heilige waarheden…" i
Deze waarheden verschaffen kennis en inzicht in de herkomst van de mens, de wereld, het universum en in de aard en eindbestemming van al deze dingen. Om deze kennis en wijsheid over te brengen werden symbolen, die gebruikelijke gedachtenassociaties volgen, gebruikt in een verhaal.

Elke mythe, legende, parabel, elk evangelie, heilig schrift en sprookje zijn de overblijfselen van de overleveringen van deze waarheden. Helaas zijn deze waarheden door de tand des tijds vaker wat aangetast.

Bij sprookjes is vaak door de verteller hier en daar wat veranderd om het verhaal spannender te maken. Bij religieuze geschriften werd het geschrift aangepast aan hun leer. Mythen en legenden zijn eeuwenlang gezien als verhalen om de lange winteravonden mee door te komen zonder dat men zich bekommerde om hun betekenis of boodschap.

Toch is er geen mooiere vorm voor het overdragen van kennis en wijsheid dan het verhaal. Een verhaal kan zowel een boodschap overbrengen als entertainen en vermaken. En dat is tevens het tweeledig doel van dit Sprookjesboek.

Het verhaal van de Sissende Slang  >>

<<  Terug naar de Inhoudsopgave  1. Elsa-Brita Titchenell, De maskers van Odin, Oud-Noorse wijsheid, p. viii, Den Haag, 2005
© Brigitte Franssen 2007
HomeSouvenir ShopNew ArrivalsRLE ictMailboxEnglish SectionGreeting CardsDutch SectionSitemapDonations