Eerdere Spreuken van de Maand


Onnadenkend respect voor autoriteit
is de grootste vijand van de waarheid.


***
In het hart van elke winter zit een trillende lente,
en achter de sluier van elke nacht
zit een glimlachende dageraad.


***
Dapper is de leeuwentemmer,
dapper is de wereldveroveraar,
dapperder is hij die zichzelf overwon.


***
Wat de lente niet zaaide,
kan de zomer niet rijpen,
de herfst niet oogsten,
de winter niet genieten.


***
Tijd doorgebracht tussen bomen is nooit verspilde tijd.

***
De grootste vijand van de Trots is de IJdelheid.

***
De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.

***
Het is gemakkelijker om tien delen met filosofische geschriften te vullen dan om één principe in praktijk
te brengen.

***

Wetten maken is gemakkelijker dan regeren.

***

De twee machtigste strijders zijn Geduld en Tijd.

***

Geduld is de metgezel van Wijsheid.

***
Kijk diep in de natuur, dan zul je alles beter begrijpen.

***

Toeval is Gods manier om anoniem te blijven.

***

Alles komt tot ons wat voor ons bestemd is
wanneer we de mogelijkheid creëren om het te ontvangen.

***

Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.

***

Het belangrijkste is: niet ophouden met vragen stellen.

***

Als er licht is in de ziel, zal er schoonheid zijn in de mens.
Als er schoonheid is in de mens. zal er harmonie zijn
in het huis.
Als er harmonie is in het huis, zal er rust zijn in het land.
Als er rust is in het land, zal er vrede zijn op aarde.
***

Vriendschap geeft ogen aan de afstand
en een stem aan de stilte.

***

Vergeet niet dat de aarde het heerlijk vindt
uw blote voeten te voelen
en de wind ernaar hunkert met uw haar te spelen...

***

Vriendschap is één ziel in twee lichamen.

***

Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen,
moet ge haar delen.
***

De waarheid maakt vaak de indruk van het onmogelijke.

***

In het rijk van de Hoop is het nooit Winter.

***

Onze meest verborgen tranen zoeken nimmer onze ogen.

***

Als we meer kennis vergaren worden de dingen
niet begrijpelijker maar mysterieuzer.
***

Macht, wie die ook uitoefent,
is de Duivel die de Mens in het verderf stort.

***

Eerlijkheid duurt het langst.

***

Hoogmoed komt voor de val.

***

Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

***

Onze daden vormen de enige spiegel waarin we kunnen zien wat we zijn.

***

Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid.
***

Verwondering is het begin van alle wijsheid.

***

De kruik gaat zolang te water totdat ze breekt.

***

Wie de schoen past, trekke hem aan.

***

Waar angst heerst, kan wijsheid niet aanwezig zijn.

***

Ieder huisje heeft zijn kruisje.
***

Goedkoop is duurkoop.

***

Zalig zijn de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden.

***

Haastige spoed is zelden goed.

***

De mens wikt, God beschikt.

Alle goede spreuken zijn reeds op de wereld;
men verzuimt slechts om ze toe te passen.

(Blaise Pascal, 1623-1662)


<<   Back to the Dutch Room

HomeSouvenir ShopNew ArrivalsRLE ictMailboxEnglish SectionGreeting CardsDutch SectionSitemapDonations