Mestreechs HeukskeRINK TIED

Gesjreve door Jef Franssen

De evenredigheid vaan Ziene Wl moot passe aon d'n tied
Tied is evenredig aon Ziene Wl

De hegemonie euver 't mnnumint D'n Tied
is eveneins door Slevenier gesjreeve
In D'n Tied drejjt de noe bestaonde klok tied neet mie door
Op die sjpping zal die klok veur altied stl blieve stoon
en noets mie wijer goon

In D'n Tied is 't "Zijn", altied
Veur edere vas-staonde sjpping 't fndemint

In D'n Tied heers
Mach Vrijheid, Mach Sjoenegheid, Mach Zelfstandegheid
Is rs, vrei en contentegheid ummertouw aon eder z'n zij
Is 't Doen hielemaol in ballans mt de beweging
Neet geboonde aon de noe bestaonde tied
Dat Doen gief aon 't gehiel nog groetere glans
Is alles vaan die sjpping vas-staond
Veur altied bestaond

Veurtsjreidende tied liet ontstoon
en liet ummertouw ouch weer vergoon
In veurtsjreidende tied is altied de traon en de pijn
Drejjt die klok tied oonbermechteg door

In edere gesjaope wereld
vaan 't minsekeend zien twie ringe tied
Aon veurtsjreidende tied geboonde
Allebei
De Aleinege Wt moot in ein vaan die twie ring weure gevoonde
In 't middelpunt is de door Slevenier gesjreeve Wt
"Het Elkander"
Zier vle leevens zien gegeeve um de ziel te laote vinde
't alles beslissende etikt, De Wt

't Momint vaan "Vergelding" op dees Eerd
toent 't sleete vaan d'n ierste rink
Mt zwoer, wied dragende gebrtenisse
Mt noets en nimmer getoende geliekenis

D'n ierste rink tied weurt aofgeslote
't Begin vaan d'n twiede rink

Veur de mins op dees Eerd d'n alles beslissende

D'n ierste rink tied, 'ne groete ruime cirkel
mt vl speulruimte veur plant bies stein en mins
D'n aofstand nao 't middelpunt, 'ne lange aof te lgke weeg

D'n twiede rink tied, 'ne zier kleine beslote cirkel
D'n aofstand nao 't middelpunt, 'ne zier korte aof te lgke weeg
'ne Rink mt gein inkele speulruimte
In veurtsjreidende tied zier begrens
't Is de wereld vaan de Machte dee 't moote vinde vaan de Wt
ouch op dee weeg neet verzwijg

Allein de mins zal door d'n twiede rink tied moote goon
Plant bies en stein zalle dee weeg mage euversloon

De wl vaan de zoe metein euvergebleeve mins moot passe
aon D'n Tied vaan Ziene Wl

Aon elke Mathematische Wt moot in groetsheid weure voldoon

Vind "De Wt" en D'n Tied is vaan diech
altied aon diene kant

Neet gevoonde
d'n plaots in D'n Tied veur altied vakant
Vasgeboonde op 'n aander eerd aon veurtsjreidende tied
Veur altied

<<   Trk nao d'n Inhaajd

© Jef Franssen 2018
HomeSouvenir ShopNew ArrivalsRLE ictMailboxEnglish SectionGreeting CardsDutch SectionSitemapDonations