Mestreechs HeukskeHIERARCHIE

De woere beteikenis
Gesjreve door Jef Franssen

In de wereld vaan Slevenier,
de Goddeleke Wereld de Wereld vaan de Machten,
is hierarchie groet gesjreeve
In de wereld vaan de mins hbbe vle "zuchten"
hm 'ne gans aandere weeg in gedreeve
De woere beteikenis vaan 't woord hierarchie kin heer neet mie vatte
De mins wouw 't ouch neet mie snappe

De mins heet hierarchie door structuur vervaange
Same mt keuning democratie is heer 'ne gans aandere weeg ingeslage

In de natuur waor noets structuur
In de natuur is altied hierarchie
De weeg nao hierarchie heet ouch plant bies en stein
in zweurte aofgelag
Zie hbbe de "Aleinege Wt" in de natuur vasgelag
"Het Elkander"

De structuur vaan de minse-mach heet in de natuur hiel vl verrinneweerd
De hierarchie vaan plant bies en stein noets gerespecteerd
Mt de voes vaan drei Machten Vrijheid, Zelfstandegheid, Sjoenegheid,
'n voes vol vaan colre en vraak,
weurt de mins noe in flheid geconfronteerd

In structuur weure mieljoene wtte aonbeid
De aondach vaan hierarchie gans aofgeleid

De priester in de mins zal altied nui structure bedinke
'n Groet regimint priesters weurt eder jaor obbenuits geboore
Aon 't water vaan vle "zuchten" zalle zie drinke
Hun nui oetgevoonde wtte kinne zie de mins gemekelek insjinke
Structure weure veranderd of verdwaole
Door die structure weurt vl fien gemaole

Hierarchie heet in de minse-wereld duujelek verloore

De Wereld vaan Slevenier,
de Goddeleke Wereld de Wereld vaan de Machten,
is gevestegd op hierarchie
In elke wereld zal hierarchie 't fndemint mote zien
Hierarchie is veur elk gesjaopene 't aleinege instrumint

Door de groetste Mathematische Wt weurt hierarchie gedrage
In hierarchie is 't aller aller kleinste eve groet als 't aller aller groetste
en 't aller aller groetste eve klein als 't aller aller kleinste
In hierarchie is eine dao veur ederein en ederein is dao veur eine
De weeg nao de "Aleinege Wt" kin allein door hierarchie
weure ingeslage

In de wereld vaan hierarchie is gein inkel gehoerzame,
is gein inkel dwinge
Vrijheid Zelfstandegheid Sjoenegheid
liet ziech noets mt dwinge en gehoerzame verminge

D'n dreihook 't strkste fndemint
toent de wl vaan " 't Elkander " de aleinege pliech
De Drei, Zien Getal
't Symbool vaan d'n dreihook toent zien geziech
Alle ziele vaan de Goddeleke Wereld drage deen dreihook,

De "Aleinege Wt" zal allein in hierarchie gestalte kinne kriege
Hierarchie zal ouch 't fndemint mote weure vaan 't minse-hielal

Rieke weure in hierarchie noets gestiech
D'n dreihook vaan hierarchie blijf altied rechop stoon
Structure hbbe noets mtgedoon

'ne Nuie tied vingk aon
d'n Awwe tied geit zwiege
De priester in de mins zal same mt de aw eerd
en zien regimint slaove ten oondergoon
'n Nui taofel eerd zal zoe metein opstoon
'n Klein, oetverkore volk zal aon die nui taofel mage aonzitte
Oetverkore is de mins dee nao vle leevens
neet aon 'n "zucht" wouw vaszitte

Oet dat volk goon leiers nao veure trejje
Gein lakejje !

Allein de wrkende en doende mins zal op 't ind vaan 'n leeve
aon de maotsjappij leiing en sturing mage en kinne geeve
De hierarchie vaan zier aw Germaanse Gesjiedenis

De Raod der Ajdste

In 't aovendroed vaan zien leeve zal heer,
door Krach Tied bestump, zien plaots innumme
De mins kin neet veur- of tege hm stumme

In d'n aonvaank vaan de aoftelgke weeg nao minse-hierarchie
moot d'n euvergebleeve mins goon liere same te wrke
zoonder gehoerzame en dwinge
in ierlekheid en vertrouwe
't Hoes vaan hierarchie is neet gemekelek te bouwe
Um hierarchie te vinde zal edere mins fl mote vechte

Structuur heet ouch bij d'n euvergebleeve mins nog altied vl knechte

<<   Trk nao dn Inhaajd

© Jef Franssen 2017
HomeSouvenir ShopNew ArrivalsRLE ictMailboxEnglish SectionGreeting CardsDutch SectionSitemapDonations