Mestreechs HeukskeGEWELD

En 't Leech doorbaorde d'n Duuster...
Gesjreve door Jef Franssen

In aw, zier aw gesjrifte is gesjreve
Zien Leech zal eder duuster doorboare
Duuster dat zwart is vaan leegde,
gein geluid, gein geweld, gein materie

't Oontstoon vaan materie, dees wereld,
is door leech-snelheid te verklaore

Toen twie Mathematische Formules,
door Zien Sjöppings-Krach oetgezoch,
ziech in fèlheid gónge rake, kós leech-snelheid oontstoon
Zien Sjöppings-Krach deeg die leech-snelheid in fèlheid bewege
'n Sireen vaan groet, oerverdouvend geweld barste in 't duuster los
'n Nuie wereld gedrage door plant bies stein en mins
góng oet 't duuster opstoon

Edere mins in dees wereld kin soms bij 'n eerdbeving of oetbarsting
'n zier wieneg vaan die Sjöppings-Krach veule en hure
Allein de Goddeleke Wereld, de Wereld vaan de Machten,
allein dee Wereld kin die Krach controlere en tot in detail sture

De Wereld vaan de Machten luustert nao en stuurt de Sjöppings-Krach
dee gans mèt " 't Elkander " gevöld is
Meh oeteindelek is 't Slevenier dee beslis

In edere wereld is door de Sjöppings-Krach geweld en geluid vasstaond
In prachtege harmonieuze meziek euvergaond,
als in 'ne nui gebore wereld " 't Elkander " is gevoonde
Dee wereld is daan op weeg nao 'n woer bestoon

Oet de aoftelègke weeg zal bij eder gesjaopene
" 't Elkander, de Wet " mote veurtkoume
Dao kin gein inkel gesjaopene aon oontkoume

Vaanaof d'n aonvaank vaan d'n aoftelègke weeg is in edere wereld
geweld en geluid in väöl, zier väöl soortemint present
De mins wouw in dees wereld door zien geweld de naoste,
plant bies stein en denende mins, altied weer opnui treffe
De ziel mins gevaange in 'n zucht waor neet gaw content

Rieke verdwene, nui oetgevoonde rieke kóste nui beginne
In väöle leevens mós de mins 't vals geluid liere kinne
Väöle wouwe ziech door dat geluid laote verblinne
De ziele vaan de zuchte waore daan in hun illemint
Allein Ierlekheid kin vals geluid herkinne

In de wereld vaan de mins is noe in euvervlood 't geluid en geweld
vaan sjriewe en vaan keke
Oet dat geluid en dat geweld is te begriepe
väöle höbbe nao de naoste noets umgekeke

't Geluid vaan de meziek toent 't geziech
't Geziech vaan de meziek,
eintoeneg dreunend stampend sjriewend,
toent 't geweld vaan d'n tied
Väöle zien veur dat vals geluid gezwiech

Vals geweld en geluid verluis " 't Elkander " verluis De Wèt
Dee meziek dreug 't merkteike vaan 'n zwart, duuster besjreve etikèt

'ne Awwe vergete, lang veurbije tied brach nog 'n aander geluid
Veur de naoste plant bies stein en denende mins nog get harmonie
Veur wienege vaan noe aw vergete meziek, nostalgie

De meziek vaan dwinge en gehoerzame kreeg alle euverwiech
Hèl dreunend stampend sjriewend geluid en de mins weurt geraak
door hèl dreunend stampend geweld

Watste zejjs zalste altied ougste

'n Mathematische Wet welke neet is te vermije
Vals geweld toent tegeliekertied boe 't versjèllend geluid is aon te wiete
Veur de leuge gezwiech
Krach Tied zal noe 't vals geweld en geluid
nao de mins vaan de zuchte drejje

Dee meziek toent 'ne aonvaank vaan väöl groete, versjrikkeleke rampe
Te väöle höbbe ziech aon de leuge wèlle vasklampe

De harmonie, 't sjoen geluid, de prachtege meziek vaan
Vrijheid Zelfstandegheid Sjoenegheid
is de mins bekans gans kwiet

Aon taofel eerd zien zoe metein nog mer wienege aongezete
Dee euvergebleeve mins krijg nog 'n wieneg respiet
De lèste maoltied weurt häöm opgedeend
Z'n aller, allerlèste ete

't Lèste Aovendmaol

<<   Trök nao d'n Inhaajd

© Jef Franssen 2017
HomeSouvenir ShopNew ArrivalsRLE ictMailboxEnglish SectionGreeting CardsDutch SectionSitemapDonations