Het Sprookjesboek

Nederlandstalige Sprookjes & Verhalen
om on-line te lezenDe Eerste Dag

Een Scheppingsversje

Een Woord verbreekt de Stilte
en echoot in het Niets.
Het Niets geeft de Ruimte aan de Tijd
en
de Tijd volbrengt het werk van het Woord.
© Brigitte Franssen 2007

… Dit alles kwam in zwijgen en door gedachte tot stand.
De onzichtbare Geest besloot door een Woord
een werk te volbrengen
en zijn Wil werd een werktuig
en manifesteerde zich.
…En het Woord volgde de Wil, want door het Woord
schiep Christus, de goddelijke Zelfverwekte, het Al.
Geheime Boek van Johannes
Slavenburg J., Glaudemans, W.G. Nag Hammadi geschriften II,
Deventer 1996, p. 43


Ja, hij die nadacht
In zijn trance, over een grenzeloos gebied,
Zag fonkelend de melkweg ontstaan,
Terwijl het geluid het heelal uit zijn slaap stiet
En de stilte deed ontvlammen,
Sneller dan bliksem door de hemel stiet.
Legenden uit Wales
Morris, K., Het Lot van de Vorsten van Dyfed, Den Haag, 2004, p.60