Het Sprookjes WoordenboekDonder


Een symbolische begripsomschrijving

Luister naar het opkomend onweer,
naar het machtig geluid van die stem.

Het gedierte vlucht naar zijn schuilplaats
en legt zich neer in zijn holen.

Vanuit Kracht werd Hij uitgezonden.
Zijn strijdkreet kondigt Hem aan.

Beide handen,
bedekt met het Licht der bliksem en
zo sterk als ijzer
houdt Hij gereed.

Zie het weerlicht onder de hemelkoepel.
Zijn spreken wordt brullen,
zwelt aan tot een geweldige donder.
Zijn bliksem schiet naar de aarde.

In Toorn ijvert Hij tegen Onrecht.

Hij is het die het uitschreeuwt.
Hij is het die gehoor geeft.
Hij dondert met een stem vol Autoriteit.
en
houdt zich niet in als zich laat horen.

Laat je gehoor Hem niet haten.
Luister naar Hem in mildheid.
Leer van Hem in strengheid.

Hij is de Diepe Rommel,
die je waarschuwt.
Hij is de Zware Kreun
bij je Onrecht.

Wees niet onwetend van Hem
nergens en nimmer.
Hij is het,
die je verweer geeft.
Hij is het die je onderricht.

Zie zijn weerlicht onder de hemelkoepel.
Hij
licht de wolken op en verlicht de storm.
Zodat je de duisternis kunt zien.
Donderslagen en bliksem laat Hij
op het verkeerde pad op je neerkomen.
Hij is de Donderslag die je doet opkijken.
Hij is de Tegenslag die je bliksemsnel afstopt.
Hij is de Harde Hand
die je op het rechte pad houdt.

Op de dag dat je ver weg bent,
komt Hij dicht bij je.
Op de dag dat Hij dicht bij je is,
kom jij tot jezelf.

Maar Donder en Bliksem
wie wilt schuilen in zijn eigen woning?
Welke mensenziel woont graag in haar eigen tent?

De symbolische figuur 'Donder' is over de hele wereld in mythes, legendes, heilige geschriften en andere verhalen terug te vinden. En vandaag de dag hebben we zelfs een dag in de week genoemd naar
de donder: Donderdag.
Ook in de Bijbel, zowel in het oude als het nieuwe testament, vinden
we referenties naar de Donder. Christus b.v. had twee apostelen:
Jakobus, zoon of Zebedeüs en zijn broer Johannes, die hij beide Boanerges noemde wat Zonen van de Donder betekent ((De Bijbel, Marcus 3:14-19).

Een God van de Donder staat, om de dooie donder, zeker niet haaks op het geloof van één Almachtige God.
God kan je de vrijheid geven om je eigen fouten te maken en Hij kan je vergeven als je tot inkeer komt. Maar God kan ook naar je komen toegesneld en je onverbiddelijk en met harde hand op het rechte pad houden.
Wat Hij doet, wordt bepaald door wat jij wilt. Wie Hij voor jou is, is afhankelijk van wat jij Hem vraagt te zijn. Hij is de almachtige God,
de Alpha en de Omega, en Hij kan alles zijn wat je maar wilt.
Maar welke mens wil luisteren naar een donderende stem? Wie wil een harde hand voelen? Is het niet veel leuker om te doen wat je maar wilt en dan om vergeving te vragen? De Donder, de onaanbeden en onpopulaire kant van God.

Ooit, lang, lang geleden
wilde ik niet zonder jou op pad.

Ooit, lang, lang geleden
herkende ik onmiddellijk je stem
temidden van alle geroezemoes
en
voelde zelfs de zachtste aanraking van je hand op mijn ziel.

Ooit kende ik Je naam.
Je hebt vele namen
maar voor mij was je
Donar.
© Brigitte Franssen 2014

Bibliografie:
De Bijbel, Job 33:14-22, 36:29 en 37:2-5.
Donder: Volmaakt Bewustzijn; tweede geschrift van Codex VI van de Nag Hammadi-vondst, ook wel bekend als de Dode Zee-rollen en vertaald door J. Slavenburg en W.G. Glaudemans in Nag Hammadi Geschriften II, Deventer 1996.
Titchenell, Elsa-Brita: De maskers van Odin, Oud-Noorse wijsheid, Den Haag 2005, pagina's m.b.t. Thor, de Donderaar.

<<   Het Sprookjesboek

Het Sprookjes Woordenboek  >>

Donder.mp3
HomeSouvenir ShopNew ArrivalsRLE ictMailboxEnglish SectionGreeting CardsDutch SectionSitemapDonations